Upřesnění EET

09.21.2016

Evidenci tržeb od 1. 12. 2016 podléhají:
Stravovací služby – restaurace, hostince, cukrárny, kavárny, fast foody atp., pouze pokud nabízejí zázemí pro hosty (např. stoly, židle, toalety). Stánky s občerstvením, prodej „z okna“ nebo rozvoz jídla nepodléhají EET od prosince 2016, protože se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží (EET až od března 2018).
Ubytovací služby – hotely, penziony, motely, kempy a další.
U stravovacích služeb se od 1. prosince sníží sazba DPH z 21 % na 15 %. V základní sazbě zůstává podávání alkoholických nápojů.

Fáze zavedení elektronické evidence tržeb:

  1. fáze – stravovací a ubytovací služby, začátek evidence 1. prosince 2016,
  2. fáze – maloobchod a velkoobchod, začátek evidence 1. března 2017,
  3. fáze – ostatní činnosti (mimo vybraná řemesla 4. fáze), začátek evidence 1. března 2018,
  4. fáze – vybraná řemesla, začátek evidence 1. června 2018.

Tržby z doplňkové (vedlejší) činnosti má podnikatel možnost začít evidovat až s tržbami z hlavní činnosti dané provozovny. Jedná se např. o kadeřnice či kosmetičky, které prodávají navíc vlasové nebo kosmetické přípravky.

Finanční správa uvádí, že doplňková činnost bude posuzována dle těchto kritérií:
minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel), má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají. V případě, že by měl více provozoven, pak se limity počítají za každou z provozoven odděleně. Pokud dojde v rámci provozovny k situaci, že nebude možné doplňkové tržby dle výše uvedeného považovat za minoritní, pak musí zahájit evidenci tržeb již od 1. 3. 2017.

Ojedinělé příjmy nepodléhají evidenci
Za ojedinělý příjem bude považována s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem zcela výjimečná platba v hotovosti nebo platba výjimečná svým charakterem. To znamená např. platba za prodej vyřazeného majetku.

Spropitné a EET
Spropitné určené přímo pro číšníky a servírky podle ministerstva financí evidence tržeb nepostihne. Budou předmětem evidence pouze tehdy, pokud budou plynout podnikateli. Pokud bude spropitné příjmem personálu (ať už přímo, či rozdělením do mzdy), nebude podléhat evidenci.

Jak se změny týkají přímo Vás? Zavolejte nám.

 603 520 411